کتاب

Showing 1–16 of 22 results

 • مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجراي ساختمانهای بتن آرمه)

  رایگانتعداد فروش : 4
 • کتاب دینامیک مریام ویرایش پنجم (فارسی)

  رایگانتعداد فروش : 3
 • کتاب جدول اشتال (مشخصات مقاطع فولادی)

  رایگانتعداد فروش : 2
 • کتاب رسم فنی ساختمان

  رایگانتعداد فروش : 2
 • مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا)

  رایگانتعداد فروش : 2
 • مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) – ویرایش ۱۳۹۲

  رایگانتعداد فروش : 2
 • مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) – ویرایش ۱۳۹۶

  رایگانتعداد فروش : 2
 • کتاب استاتیک و مقاومت مصالح جانسون

  رایگانتعداد فروش : 1
 • جزوه طراحی تیرچه های بتنی – سقف تیرچه بلوک

  رایگانتعداد فروش : 1
 • طراحی سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزارهای ۲۰۱۶-ETABS و ۱۶-SAFE

  رایگانتعداد فروش : 1
 • کتاب نازک کاری ساختمان

  رایگانتعداد فروش : 1
 • کتاب طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بار و ضریب مقاومت (LRFD)

  رایگانتعداد فروش : 1
 • مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) – ویرایش ۱۳۹۲

  رایگانتعداد فروش : 1
 • مبحث یکم مقررات ملی ساختمان (تعاریف) – ویرایش ۱۳۹۲

  رایگانتعداد فروش : 1
 • آجرچینی و ساخت ملات و ابزار کار بنایی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • تکنولوژى و کارگاه قالب بندى و آرماتور

  رایگانتعداد فروش : 0