کتاب

نمایش 1–16 از 29 نتایج

 • مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجراي ساختمانهای بتن آرمه)

  رایگان تعداد فروش : 26
 • مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) – ویرایش ۱۳۹۲

  رایگان تعداد فروش : 11
 • کتاب جدول اشتال (مشخصات مقاطع فولادی)

  رایگان تعداد فروش : 10
 • کتاب طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بار و ضریب مقاومت (LRFD)

  رایگان تعداد فروش : 10
 • مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) – ویرایش ۱۳۹۶

  رایگان تعداد فروش : 9
 • مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنايی

  رایگان تعداد فروش : 7
 • مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) – ویرایش ۱۳۹۲

  رایگان تعداد فروش : 6
 • مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآوردههاي ساختمانی) – ویرایش ۱۳۹۶

  رایگان تعداد فروش : 6
 • کتاب استاتیک و مقاومت مصالح جانسون

  رایگان تعداد فروش : 5
 • کتاب دینامیک مریام ویرایش پنجم (فارسی)

  رایگان تعداد فروش : 5
 • مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا)

  رایگان تعداد فروش : 5
 • مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) – ویرایش ۱۳۸۴

  رایگان تعداد فروش : 4
 • مبحث یکم مقررات ملی ساختمان (تعاریف) – ویرایش ۱۳۹۲

  رایگان تعداد فروش : 4
 • کتاب محاسبات فنی ساختمان

  رایگان تعداد فروش : 3
 • کتاب نازک کاری ساختمان

  رایگان تعداد فروش : 3
 • کتاب رسم فنی ساختمان

  رایگان تعداد فروش : 3