مقررات ملی ساختمان

نمایش 1–16 از 22 نتایج

 • مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجراي ساختمانهای بتن آرمه)

  رایگان تعداد فروش : 25
 • مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) – ویرایش ۱۳۹۲

  رایگان تعداد فروش : 10
 • مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) – ویرایش ۱۳۹۶

  رایگان تعداد فروش : 7
 • مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تأسيسات برقی ساختمان ها)

  رایگان تعداد فروش : 6
 • مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنايی

  رایگان تعداد فروش : 6
 • مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) – ویرایش ۱۳۹۲

  رایگان تعداد فروش : 5
 • مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآوردههاي ساختمانی) – ویرایش ۱۳۹۶

  رایگان تعداد فروش : 5
 • مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان (پدافند غيرعامل)

  رایگان تعداد فروش : 4
 • مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان (عایق بندی و تنظیم صدا)

  رایگان تعداد فروش : 4
 • مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان (آسانسورها و پلكان برقی)

  رایگان تعداد فروش : 4
 • مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا)

  رایگان تعداد فروش : 4
 • مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)

  رایگان تعداد فروش : 4
 • مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان (تأسيسات بهداشتی)

  رایگان تعداد فروش : 3
 • مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) – ویرایش ۱۳۸۴

  رایگان تعداد فروش : 3
 • مبحث یکم مقررات ملی ساختمان (تعاریف) – ویرایش ۱۳۹۲

  رایگان تعداد فروش : 3
 • مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان (مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)

  رایگان تعداد فروش : 2