• نشریه ۶۸۸: راهنمای تعیین ضریب زبری هیدرولیکی رودخانه ها

  رایگان تعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۹۰: راهنمای ارزیابی راهبردی محیط زیستی طرح های عمرانی

  رایگان تعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۸۷: ضوابط و معیارهای فنی عملیات اصلاح، بازسازی و نوسازی شبکه توزیع آب

  رایگان تعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۸۳: راهنمای استفاده از مواد پراکنده ساز نفتی (دیسپرسنت ها) در عملیات مقابله با آلودگی نفتی

  رایگان تعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۸۴: راهنمای طراحی و اجرای پوشش داخلی تونلهای راه و راه آهن

  رایگان تعداد فروش : 1
 • نشریه ۶۸۶: ضوابط حفاظت از کیفیت منابع آب در مدیریت مواد زاید جامد

  رایگان تعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۸۵: راهنمای تامین منابع مالی با استفاده از منابع بانک های توسعه اسلامی، جهانی و اکو (متناسب با پروژه های صنعت آب و آبفا)

  رایگان تعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۸۲: راهنمای طراحی، ساخت و بهره برداری از سدهای پسماند

  رایگان تعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۸۱: راهنمای پادسیل سازی

  رایگان تعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۷۸: فهرست خدمات مرحله بهره برداری و نگهداری سدها (بازنگری اول)

  رایگان تعداد فروش : 0
توسط
تومان