لیست نشریات عمرانی سازمان برنامه و بودجه

نمایش 1–16 از 191 نتیجه

 • نشریه ۳۴: مشخصات فنی عمومی اسکلت فولادی ساختمان

  رایگانتعداد فروش : 21
 • نشریه ۷۰۶ : دستورالعمل طراحی و اجرای مخلوط های آسفالتی درشت دانه

  رایگانتعداد فروش : 17
 • نشریه ۶۴: مشخصات فنی عمومی درزهای انبساط

  رایگانتعداد فروش : 12
 • نشریه ۴۰: مشخصات فنی عمومی در و پنجره

  رایگانتعداد فروش : 12
 • نشریه ۹۲: جزئیات معماری ساختمانهای آجری

  رایگانتعداد فروش : 11
 • نشریه ۵۵: مشخصات فنی عمومی کارهای ساختمانی تجدید نظر دوم

  رایگانتعداد فروش : 11
 • نشریه ۶۹۷: ضوابط طراحی ساختمان های آموزشی (برنامه ریزی معماری همسان مدارس ابتدایی و متوسطه)

  رایگانتعداد فروش : 9
 • نشریه ۹۸: ضریبها و جدولهای تبدیل واحدها و مقیاسها

  رایگانتعداد فروش : 9
 • نشریه ۹۴: تیرچه های پیش ساخته خرپایی (مشخصات فنی، روش طرح و محاسبه به انضمام جدولهای محاسبه تیرچه ها)

  رایگانتعداد فروش : 9
 • نشریه ۸۲: راهنمای اجرای سقفهای تیرچه بلوک

  رایگانتعداد فروش : 9
 • نشریه ۶۵: نقاشی ساختمان ها (آیین کاربرد)

  رایگانتعداد فروش : 9
 • نشریه ۴۲: مشخصات فنی عمومی کاشی کاری و کف پوش در ساختمان

  رایگانتعداد فروش : 9
 • نشریه ۳۶: مشخصات فنی عمومی کارهای بنایی

  رایگانتعداد فروش : 9
 • نشریه ۳۵: مشخصات فنی عمومی کارهای بتنی

  رایگانتعداد فروش : 9
 • نشریه ۲۰: جوشکاری در ساختمانهای فولادی

  رایگانتعداد فروش : 9
 • نشریه ۶۵۴ : مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشنایی

  رایگانتعداد فروش : 9