کارشناسی ارشد

Showing all 10 results

 • کتاب جدول اشتال (مشخصات مقاطع فولادی)

  رایگانتعداد فروش : 6
 • کتاب طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بار و ضریب مقاومت (LRFD)

  رایگانتعداد فروش : 3
 • کتاب محاسبات فنی ساختمان

  رایگانتعداد فروش : 1
 • جزوه طراحی تیرچه های بتنی – سقف تیرچه بلوک

  رایگانتعداد فروش : 1
 • طراحی سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزارهای ۲۰۱۶-ETABS و ۱۶-SAFE

  رایگانتعداد فروش : 1
 • کتاب نازک کاری ساختمان

  رایگانتعداد فروش : 1
 • کتاب راهنمای اتصالات در ساختمان های فولادی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • آجرچینی و ساخت ملات و ابزار کار بنایی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • تکنولوژى و کارگاه قالب بندى و آرماتور

  رایگانتعداد فروش : 0
 • کتاب طراحی لرزه ای سازه های بتنی ندیم حسون

  رایگانتعداد فروش : 0