ورود به حرفه

Showing all 6 results

 • کتاب جدول اشتال (مشخصات مقاطع فولادی)

  رایگانتعداد فروش : 2
 • طراحی سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزارهای ۲۰۱۶-ETABS و ۱۶-SAFE

  رایگانتعداد فروش : 1
 • کتاب نازک کاری ساختمان

  رایگانتعداد فروش : 1
 • کتاب طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بار و ضریب مقاومت (LRFD)

  رایگانتعداد فروش : 1
 • تکنولوژى و کارگاه قالب بندى و آرماتور

  رایگانتعداد فروش : 0
 • کتاب طراحی لرزه ای سازه های بتنی ندیم حسون

  رایگانتعداد فروش : 0