ورود به حرفه

Showing all 6 results

 • کتاب جدول اشتال (مشخصات مقاطع فولادی)

  رایگان تعداد فروش : 10
 • کتاب طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بار و ضریب مقاومت (LRFD)

  رایگان تعداد فروش : 10
 • کتاب نازک کاری ساختمان

  رایگان تعداد فروش : 3
 • طراحی سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزارهای ۲۰۱۶-ETABS و ۱۶-SAFE

  رایگان تعداد فروش : 2
 • تکنولوژى و کارگاه قالب بندى و آرماتور

  رایگان تعداد فروش : 0
 • کتاب طراحی لرزه ای سازه های بتنی ندیم حسون

  رایگان تعداد فروش : 0