نظام مهندسی

Showing all 12 results

 • مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجراي ساختمانهای بتن آرمه)

  رایگان تعداد فروش : 25
 • کتاب جدول اشتال (مشخصات مقاطع فولادی)

  رایگان تعداد فروش : 10
 • مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) – ویرایش ۱۳۹۲

  رایگان تعداد فروش : 10
 • مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) – ویرایش ۱۳۹۶

  رایگان تعداد فروش : 7
 • مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنايی

  رایگان تعداد فروش : 6
 • مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) – ویرایش ۱۳۹۲

  رایگان تعداد فروش : 5
 • مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآوردههاي ساختمانی) – ویرایش ۱۳۹۶

  رایگان تعداد فروش : 5
 • مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان (ايمنی و حفاظت كار در حين اجرا)

  رایگان تعداد فروش : 4
 • مبحث دوم مقررات ملی ساختمان (نظامات اداری) – ویرایش ۱۳۸۴

  رایگان تعداد فروش : 3
 • مبحث یکم مقررات ملی ساختمان (تعاریف) – ویرایش ۱۳۹۲

  رایگان تعداد فروش : 3
 • مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها)

  رایگان تعداد فروش : 2
 • مبحث سوم مقررات ملی ساختمان (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق) – ویرایش ۱۳۹۲

  رایگان تعداد فروش : 2