دکترا

Showing all 4 results

 • کتاب طراحی سازه های فولادی به روش ضریب بار و ضریب مقاومت (LRFD)

  رایگانتعداد فروش : 19
 • کتاب جدول اشتال (مشخصات مقاطع فولادی)

  رایگانتعداد فروش : 15
 • طراحی سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزارهای ۲۰۱۶-ETABS و ۱۶-SAFE

  رایگانتعداد فروش : 5
 • کتاب طراحی لرزه ای سازه های بتنی ندیم حسون

  رایگانتعداد فروش : 0