کارشناسی

Showing all 13 results

 • جزوه استاتیک دکتر مهدی قاسمیه از دانشگاه تهران همراه با حل مثال

  رایگان تعداد فروش : 12
 • راهنمای مرحله به مرحله انجام پروژه های فولاد و بتن

  رایگان تعداد فروش : 4
 • آموزش تصویری نرم افزار SAP 2000

  رایگان تعداد فروش : 3
 • آموزش تحلیل غیر خطی استاتیکی پوش آور

  رایگان تعداد فروش : 2
 • جزوه نکات طراحی دیوار برشی بتنی بر اساس مبحث نهم

  رایگان تعداد فروش : 2
 • طراحی سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزارهای ۲۰۱۶-ETABS و ۱۶-SAFE

  رایگان تعداد فروش : 2
 • جزوه محاسبه ضریب نامعینی سازه

  رایگان تعداد فروش : 1
 • جزوه طراحی تیرچه های بتنی – سقف تیرچه بلوک

  رایگان تعداد فروش : 1
 • جزوه طراحی اتصال قاب خمشی فولادی و وصله تیرها

  رایگان تعداد فروش : 1
 • جزوه دوره کاربردی ویژه نظارت ساختمان

  رایگان تعداد فروش : 1
 • جزوه تایپ شده تعریف، کاربرد و طرح اختلاط بتن الیافی

  رایگان تعداد فروش : 1
 • جزوه طراحی سازه های بتنی ويژه آزمون محاسبات

  رایگان تعداد فروش : 0
 • جزوه نکات طراحی سازه های با دال بتنی مجوف و توپر

  رایگان تعداد فروش : 0