کارشناسی ارشد

Showing all 10 results

 • راهنمای مرحله به مرحله انجام پروژه های فولاد و بتن

  رایگانتعداد فروش : 6
 • جزوه نکات طراحی دیوار برشی بتنی بر اساس مبحث نهم

  رایگانتعداد فروش : 6
 • آموزش تصویری نرم افزار SAP 2000

  رایگانتعداد فروش : 5
 • آموزش تحلیل غیر خطی استاتیکی پوش آور

  رایگانتعداد فروش : 5
 • طراحی سازه های بتنی و فولادی توسط نرم افزارهای ۲۰۱۶-ETABS و ۱۶-SAFE

  رایگانتعداد فروش : 5
 • جزوه طراحی تیرچه های بتنی – سقف تیرچه بلوک

  رایگانتعداد فروش : 4
 • جزوه نکات طراحی سازه های با دال بتنی مجوف و توپر

  رایگانتعداد فروش : 3
 • جزوه طراحی اتصال قاب خمشی فولادی و وصله تیرها

  رایگانتعداد فروش : 3
 • جزوه محاسبه ضریب نامعینی سازه

  رایگانتعداد فروش : 2
 • جزوه دوره کاربردی ویژه نظارت ساختمان

  رایگانتعداد فروش : 2