فایل های کاربردی

نمایش 209–224 از 248 نتیجه

 • نشریه ۶۲۴: راهنمای تحلیل و طراحی لرزه ای سدهای خاکی و سنگریز

  رایگانتعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۲۳: راهنمای انتخاب روش استخراج ذخایر معدنی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۲۱: دستورالعمل تعیین حریم کیفی آبهای زیرزمینی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۲۰: دستورالعمل پایش کیفیت آبهای زیرزمینی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۱۷: فهرست خدمات و دستورالعمل مراحل مختلف اکتشاف مواد اولیه تولید انواع سیمان

  رایگانتعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۱۱: راهنمای ملاحظات زیست محیطی در فعالیتهای استخراجی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۰۹: راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه آب رسانی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۰۷: راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه برق رسانی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۰۶: راهنمای ارزیابی و بهسازی لرزه ای سامانه گازرسانی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • نشریه ۶۰۵: راهنمای طراحی لرزه ای سامانه فاضلاب

  رایگانتعداد فروش : 0
 • نشریه ۱۰۱: مشخصات فنی عمومی راه تجدید نظر اول

  رایگانتعداد فروش : 0
 • نشریه ۹۳: گزارش فنی ساختمان مرکز بهداشت قم

  رایگانتعداد فروش : 0
 • نشریه ۸۰: راهنمای ایجاد بناهای کوچک در مناطق زلزله خیز

  رایگانتعداد فروش : 0
 • نشریه ۷۹: شرح خدمات نقشه برداری

  رایگانتعداد فروش : 0
 • نشریه ۷۷: زلزله ۴ مارس ۱۹۷۷ کشور رومانی

  رایگانتعداد فروش : 0
 • نشریه ۷۱: محافظت ابنیه فنی آهنی و فولادی در مقابل خورندگی

  رایگانتعداد فروش : 0