قوانین و آیین نامه ها

Showing all 3 results

  • آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

    رایگانتعداد فروش : 46
  • آیین نامه فولاد آمریکا AISC 360-16

    رایگانتعداد فروش : 1
  • نشریه ۳۴۵ : ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی با مصالح تقویتی FRP

    رایگانتعداد فروش : 0