قوانین و آیین نامه ها

Showing all 3 results

  • آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

    رایگان تعداد فروش : 26
  • آیین نامه فولاد آمریکا AISC 360-16

    رایگان تعداد فروش : 1
  • نشریه ۳۴۵ : ضوابط اجرایی بهسازی ساختمان های بتنی با مصالح تقویتی FRP

    رایگان تعداد فروش : 0