فایل های کاربردی

نمایش 1–16 از 248 نتیجه

 • مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجراي ساختمانهای بتن آرمه)

  رایگان تعداد فروش : 92
 • آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

  رایگان تعداد فروش : 72
 • مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) – ویرایش ۱۳۹۶

  رایگان تعداد فروش : 48
 • مجموعه نمونه قراردادهای خام کاربردی برای مهندسین عمران و معماری

  رایگان تعداد فروش : 47
 • اپلیکیشن اندروید محاسبات تیر، ستون و قاب

  رایگان تعداد فروش : 43
 • اپلیکیشن محاسبه مساحت و محیط اشکال هندسی

  رایگان تعداد فروش : 42
 • کتاب جدول اشتال (مشخصات مقاطع فولادی)

  رایگان تعداد فروش : 41
 • مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) – ویرایش ۱۳۹۲

  رایگان تعداد فروش : 35
 • مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تأسيسات برقی ساختمان ها)

  رایگان تعداد فروش : 30
 • اپلیکیشن متره و برآورد

  رایگان تعداد فروش : 28
 • مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنايی

  رایگان تعداد فروش : 26
 • مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآوردههاي ساختمانی) – ویرایش ۱۳۹۶

  رایگان تعداد فروش : 24
 • راهنمای مرحله به مرحله انجام پروژه های فولاد و بتن

  رایگان تعداد فروش : 18
 • مبحث دهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای ساختمانهای فولادی)

  رایگان تعداد فروش : 18
 • نشریه ۱۵۱ : راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز

  رایگان تعداد فروش : 13
 • ضوابط پارکینگ و ستون گذاری آن

  رایگان تعداد فروش : 13