فایل های کاربردی

نمایش 1–16 از 188 نتایج

 • آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله استاندارد ۲۸۰۰ ویرایش چهارم

  رایگان تعداد فروش : 26
 • مبحث نهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجراي ساختمانهای بتن آرمه)

  رایگان تعداد فروش : 26
 • اپلیکیشن اندروید محاسبات تیر، ستون و قاب

  رایگان تعداد فروش : 15
 • نشریه ۷۰۶ : دستورالعمل طراحی و اجرای مخلوط های آسفالتی درشت دانه

  رایگان تعداد فروش : 13
 • مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان (پی و پی سازی) – ویرایش ۱۳۹۲

  رایگان تعداد فروش : 11
 • کتاب جدول اشتال (مشخصات مقاطع فولادی)

  رایگان تعداد فروش : 10
 • مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان (الزامات عمومی ساختمان) – ویرایش ۱۳۹۶

  رایگان تعداد فروش : 10
 • اپلیکیشن محاسبه مساحت و محیط اشکال هندسی

  رایگان تعداد فروش : 7
 • مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان (طرح و اجرای تأسيسات برقی ساختمان ها)

  رایگان تعداد فروش : 7
 • مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان – طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنايی

  رایگان تعداد فروش : 7
 • نشریه ۷۰۵ : راهنمای مدیریت سیلاب دشت

  رایگان تعداد فروش : 6
 • مبحث ششم مقررات ملی ساختمان (بارهای وارد بر ساختمان) – ویرایش ۱۳۹۲

  رایگان تعداد فروش : 6
 • مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان (مصالح و فرآوردههاي ساختمانی) – ویرایش ۱۳۹۶

  رایگان تعداد فروش : 6
 • مجموعه نمونه قراردادهای خام کاربردی برای مهندسین عمران و معماری

  رایگان تعداد فروش : 5
 • نشریه ۱۵۱ : راهنمای طراحی و اجرای سقف تیرچه های فولادی با جان باز

  رایگان تعداد فروش : 5
 • اپلیکیشن متره و برآورد

  رایگان تعداد فروش : 5