نشریه ۷۰۵:راهنمای مدیریت سیلاب دشت

ریال0

موجود

ظهور و حضور تمدن ها در حاشیه رودخانه ها موجب گردیده است که مدیریت سیلاب دشت رودخانه ها امـري ضـروري به حساب آید. استفاده بهینه از سیلاب دشت ها مستلزم اجتناب از خطرات سیلاب در این پهنـه هـاي ارزشـمند مـی باشـد. مدیریت سیلاب دشت یکی از رویکردهاي جامع کاهش خسارت سیل بوده و با روش هاي مختلف مهار و مـدیریت سـیلاب ارتباط چند جانبه دارد. با توجه به اهمیت مبحث فوق، امور آب وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضـوابط و معیارهـاي فنـی صـنعت آب کشـور، تهیه ضابطه «راهنماي مدیریت سیلابدشت» را با هماهنگی امور نظام فنـی و اجرایـی سـازمان مـدیریت و برنامـه ریـزي کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابلاغ به عوامل ذینفع نظام فنـی و اجرایـی کشـور بـه ایـن سازمان ارسال نمود که پس از بررسی، براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه، آییننامه استانداردهاي اجرایـی طـرح هـاي عمرانی مصوب هیات محترم وزیران و طبـق نظـام فنـی و اجرایـی کشـور (مصـوب شـماره 42339/ت33497 ه- مـورخ 20/4/1385 هیات محترم وزیران) تصویب و ابلاغ گردید.

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

245

حجم فایل

7.2 مگابایت

رشته

عمران, معماری

زبان

فارسی

سال نشر

1395

فرمت اثر

پی دی اف

قالب اثر

کتاب

ماهیت اثر

تالیف

محور اثر

فایل کاربردی

دیدگاه خود را ارسال کنید

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

Vendor Information

سوال از فروشنده

لطفا وارد شوید تا در مورد این محصول تحقیق کنید

دسته بندی محصولات