نشریه ۷۳۲: دستورالعمل مدیریت پیشگیری و بحران حوادث آلودگی های نفتی رودخانه ها و دریاچه ها

ریال0

موجود

تبعات و گستره اثرات نشت نفت در رودخانه ها و سایر منابع آبی در مقایسه با خشکی ها بیشتر و شدیدتر خواهد بود، چرا کـه این آلودگی در رودخانه ها به کمک جریان آب به مناطق پایین دست و سواحل منتقل شده و یا با چسبیدن به رسوبات، تـه نشـین خواهند شد. وقوع حوادث متعدد منجر به آلودگی نفتی منابع آب در سالهاي اخیر، بیانگـر وضـعیت بحرانـی در نقـاط اشـتراك حریم هاي منابع آب و خطوط لوله است. در چنین شرایطی اعمال رویکردهاي مدیریت ریسک خطوط لوله در مراحل طراحی، اجرا و بهره برداري الزامی می باشد. از طرفی با توجه به اجتناب ناپذیر بودن حوادث آلودگی نفتی، تـدوین برنامـه مـدیریت بحـران ایـن حوادث به صورت جامع و موردي (با اولویت نقاط در معرض ریسک بالاتر) نیز ضروري به نظر می رسد.
با توجه به اهمیت مبحث فوق، امور آب وزارت نیرو در قالب طرح تهیه ضوابط و معیارهاي فنی صنعت آب کشور، تهیه ضـابطه «دستورالعمل مدیریت پیشگیري و بحران حوادث آلودگی هاي نفتی رودخانه ها و دریاچه ها» را با هماهنگی امور نظام فنی و اجرایی سازمان برنامه و بودجه کشور در دستور کار قرار داد و پس از تهیه، آن را براي تایید و ابلاغ به عوامل ذینفع نظـام فنـی و اجرایـی کشور به این سازمان ارسال نمود که پس از بررسی، براساس ماده 23 قانون برنامـه و بودجـه، آیـین نامـه اسـتانداردهاي اجرایـی طرح هاي عمرانی مصوب هیات محترم وزیران و طبق نظام فنـی و اجرایـی کشـور (مصـوب شـماره 42339/ت33497 ه-مـورخ 20/4/1385 هیات محترم وزیران) تصویب و ابلاغ گردید.

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

377

حجم فایل

9.47 مگابایت

رشته

عمران, معماری

زبان

فارسی

سال نشر

1396

فرمت اثر

پی دی اف

قالب اثر

کتاب

ماهیت اثر

تالیف

محور اثر

فایل کاربردی

دیدگاه خود را ارسال کنید

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

Vendor Information

سوال از فروشنده

لطفا وارد شوید تا در مورد این محصول تحقیق کنید

دسته بندی محصولات