نشریه ۶۵۴: مبانی و ضوابط طراحی روشنایی و مهندسی روشنایی

ریال0

موجود

طراحي، اجرا و به طور كلي مهندسي روشنايي در ساختمان هـا براسـاس اسـتانداردهاي شـناخته شـده و معتبر جهاني با توجه به انواع تجهيزات موجود و مباحث مربوط بـه حفـظ سـلامت بينـايي و مسـايل فنـي از اهميت ويژه اي برخوردار است. تنوع كاربري ها و پيشرفت روز افزون در توليد تجهيزات جديد، استفاده از يـك آيين نامه و دستورالعمل استاندارد با رسته بندي نسبتاً كاملي را الزام آور مي نمايد.

اين نشريه با عنوان « مباني و ضوابط طراحي روشنايي و مهندسي روشنايي»، در اجراي ماده 23 قانون برنامه و بودجه و در چارچوب نظام فني و اجرايي كشور (مصوبه /42339 ت33497هـ مورخ 20/ 4 /1385 هيأت محترم وزيران)، و به منظور ايجاد هماهنگي و يكنواختي در معيارهاي طراحي، اجرا، نظارت، راهبري و نگهداري اينگونه سيستم ها در طرح ها و پروژه هاي سرمايه گذاري عمراني كشور تهيه و تدوين شده است. در اين مشخصات فني استفاده از لوازم و مصالح روشنايي استاندارد و نيز رعايت اصول، روش ها و فنون اجرايي متناسب با تجهيزات كاربردي مورد تأكيد قرار گرفته است. اين نشريه فني حاوي ضوابط و معيارهاي فني لازم براي طراحي روشنايي، انـواغ چـراغ هـاي اسـتاندارد و كاربردي، سيستم فرمان، سيستم تغذيه و حفاظت مدار روشنايي مي باشد.

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

176

حجم فایل

4.31 مگابایت

رشته

عمران, معماری

سال نشر

1392

فرمت اثر

پی دی اف

قالب اثر

کتاب

محور اثر

فایل کاربردی

ماهیت اثر

تالیف

دیدگاه خود را ارسال کنید

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

Vendor Information

سوال از فروشنده

لطفا وارد شوید تا در مورد این محصول تحقیق کنید

دسته بندی محصولات