نشریه ۷۲۹:راهنمای طراحی لرزه ای دیوارهای بنایی غیرسازه ای مسلح به میلگرد بستر

ریال0

موجود

استفاده از مصالح بنايي در بسياري از كشورها از جمله ايران، كاربرد فراواني در ساخت و ساز دارد و به طـور گسـترده در المانهاي سازهاي و غيرسازهاي مورد استفاده قرار ميگيرد. دليل اين امر ويژگيهاي مناسب اين نوع مصالح مي باشـد كه در طول صدها سال گذشته كارآمدي خود را به اثبات رساندهاند. بر اسـاس تجربيـات و مطالعـات گذشـته لازم اسـت ديوارهاي بنايي غيرسازهاي نه تنها داراي تسليحات حداقلي براي تامين شكلپذيري باشند، بلكه لازم اسـت بـا اتصـالات، مناسب ديوار از سازه اصلي جدا شود. با توجه به اهميت مبحث تقويت ديوارهاي بنايي غير سازهاي، «راهنماي طراحي لرزهاي ديوارهـاي بنـايي غيرسـازهاي مسلح به ميلگرد بستر» در دستور كار قرار گرفت پس از تهيه و بررسي، براساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه، آييننامـه استانداردهاي اجرايي مصوب هيات محترم وزيران و طبق نظام فني و اجرايي كشور (مصوب شماره– 42339/ت33497هـ مورخ 20/04/1385 هيات محترم وزيران) تصويب و ابلاغ گرديد.

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

144

حجم فایل

4.8 مگابایت

رشته

عمران, معماری

زبان

فارسی

سال نشر

1395

فرمت اثر

پی دی اف

قالب اثر

کتاب

ماهیت اثر

تالیف

محور اثر

فایل کاربردی

دیدگاه خود را ارسال کنید

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

Vendor Information

سوال از فروشنده

لطفا وارد شوید تا در مورد این محصول تحقیق کنید

دسته بندی محصولات