نشریه ۷۱۱:راهنمای حریم کیفی منابع آب جهت بسته بندی با هدف شرب

ریال0

موجود

یكي از مهمترين ابزارهاي موثر جهت پيشگيري از آلودگي منابع تامين آب شرب بسته بندي، تعيين و اعمال حريم كيفي منابع آب مي باشد. با توجه به وجود ابهامات و اشكالات در مباني تعيين حريم كيفي منابع آب در دستورالعمل آب بسـته بنـدي، ضـروري است با عنايت به تجارب و مباني علمي ملي و بين المللي، روش هاي تعيين حريم كيفي آب بسته بندي دقيق و شفاف گردد. بر اين اساس ميتوان براي حفاظت از كيفيت آب بسته بندي در مقابل آلاينده هاي احتمالي و در جهت كـاهش ريسـك آلـودگي آب هـاي بسته بندي، كاربري هاي حاشيه منابع آب بسته بندي را به منظور استقرار بهينه كاربري ها طبقه بندي و جانمايي نمود و محدوديتها و ممنوعيت هايي در اين خصوص با روش هاي علمي تعيين كرد. لذا ضروري است تا با توجـه بـه توضـيحات مـذكور، مبـاني علمـي تعيين روش حريم كيفي آب هاي بسته بندي مورد بازنگري و اصلاح قرار گيرد. اب توجه به اهميت مبحث فوق، امور آب وزارت نيرو در قالب طـرح تهيـه ضـوابط و معيارهـاي فنـي صـنعت آب كشـور، تهيـه «راهنماي تعيين حريم كيفي منابع آب جهت بسته بندي با هدف شرب» را با هماهنگي امور نظام فني و اجرايي سـازمان برنامـه و بودجـه كشور در دستور كار قرار داد و پس از تهيه، آن را براي تاييد و ابلاغ به عوامل ذينفع نظام فنـي و اجرايـي كشـور بـه ايـن سـازمان ارسال نمود كه پس از بررسي، بر اساس ماده 23 قانون برنامه و بودجه، آيين نامه استانداردهاي اجرايي طـرح هـاي عمرانـي مصـوب هيات محترم وزيران و طبق نظام فني و اجرايي كشـور (مصـوب شـماره 42339/ت33497 – ه مـورخ 20/ 4 /1385 هيـات محتـرم وزيران) تصويب و ابلاغ گرديد.

اطلاعات بیشتر

تعداد صفحات

176

حجم فایل

3.8 مگابایت

رشته

عمران, معماری

زبان

فارسی

سال نشر

1395

فرمت اثر

پی دی اف

قالب اثر

کتاب

ماهیت اثر

تالیف

محور اثر

فایل کاربردی

دیدگاه خود را ارسال کنید

دیدگاه

هنوز نظری داده نشده است

Vendor Information

سوال از فروشنده

لطفا وارد شوید تا در مورد این محصول تحقیق کنید

دسته بندی محصولات