مقررات ملی ساختمان

نمایش 1–16 از 22 نتایج

 • مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان(عایق بندی و تنظیم صدا)

  رایگان تعداد فروش : 1
 • مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان(ايمني و حفاظت كار در حين اجرا)

  رایگان تعداد فروش : 1
 • مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان(پی و پی سازی)- ویرایش ۱۳۹۲

  رایگان تعداد فروش : 1
 • مبحث ششم مقررات ملی ساختمان(بارهاي وارد بر ساختمان)- ویرایش ۱۳۹۲

  رایگان تعداد فروش : 1
 • مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان(الزامات عمومي ساختمان)- ویرایش ۱۳۹۶

  رایگان تعداد فروش : 1
 • مبحث یکم مقررات ملی ساختمان(تعاریف)-ویرایش ۱۳۹۲

  رایگان تعداد فروش : 1
 • مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان(مراقبت و نگهداری از ساختمان ها)

  رایگان تعداد فروش : 0
 • مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان(پدافند غيرعامل)

  رایگان تعداد فروش : 0
 • مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان (علائم و تابلوها)

  رایگان تعداد فروش : 0
 • مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان(صرفه جويی در مصرف انرژی)

  رایگان تعداد فروش : 0
 • مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان(لوله كشی گاز طبيعی)

  رایگان تعداد فروش : 0
 • مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان(تأسيسات بهداشتی)

  رایگان تعداد فروش : 0
 • مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان(آسانسورها و پلكان برقی)

  رایگان تعداد فروش : 0
 • مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان(تأسيسات مكانيكي)

  رایگان تعداد فروش : 0
 • مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمان ها)

  رایگان تعداد فروش : 0
 • مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان(طرح و اجراي صنعتي ساختمان ها)

  رایگان تعداد فروش : 0