اثر خود را بارگذاری و کسب درآمد کنید

تایید و فروش اثر ارزشمند شما، فقط در 4 مرحله

1

ثبت نام و افزودن اثر

نویسندگان عزیز قوانین را مطالعه نموده سپس افدام به ثبت نام نمایند. پس از تایید، نویسندگان میتوانند محصول خود را بارگذاری نمایند.
2

بررسی کمی و کیفی اثر نویسنده

اثر شما توسط کمیته علمی سی دانلود از لحاظ کمی و کیفی بررسی می شود
3

تایید محصول

در صورت تایید اثر شما با اعمال تغییرات فایل توسط تیم تولید محتوا به نام شما در وبسایت بارگذاری میشود.
4

بررسی وضعیت فروش

شما در پنل خود میتوانید میزان فروش خود را بسنجید و در انتهای ماه براساس گزارشات واحد مالی درآمد شما از فروش فایل پرداخت می گردد

دسته بندی محصولات